Ngày 17/4, Thái Lan tuyên bố sẽ dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật đặt tại 179 quận/huyện thuộc 31 tỉnh.