Đã hơn 10 năm kể từ khi Chính phủ Thái Lan ra quy định bắt buộc thắt dây an toàn khi đi ô tô và đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy...Chi tiết...