Thái Lan đang xem xét việc sử dụng lại sân bay Đôn Mương vào các chuyến bay quốc tế sau khi sân bay quốc tế Suvanbhumi đã có hiện tượng quá tải do hàng loạt các tuyến bay mới được mở thêm.