Hai lính trinh sát bị bắn sau đó cắt cổ và thiêu xác tại tỉnh Pattani