Ngày 19-9, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết: Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Vườn tổ chức thả 18 cá thể động vật về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Tha 18 ca the dong vat ve VQG Phong Nha – Ke Bang - Anh 1

Thả 18 cá thể động vật về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha- Kẻ Bàng

Theo đó, các cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên lần này bao gồm: 1 cá thể Khỉ mặt đỏ; 1 cá thể Khỉ đuôi lợn; 02 cá thể Khỉ vàng; 4 cá thể rùa hộ trán vàng miền Bắc; 6 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Trung; 2 cá thể Cầy vòi hương 2 cá thể Đon. Đặc biệt, 4 cá thể Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) là loài động vật hoang dã quý hiếm của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của Chính phủ.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc BQL Vườn quốc gia PN-KB đã tiến hành tiếp nhận và cứu hộ 105 cá thể động vật hoang dã các loài; tổ chức thả về môi trường tự nhiên tại Vườn 46 cá thể động vật hoang dã nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Xuân Thi