(TNO) Không biết quan điểm riêng của bạn thế nào, nhưng thực tế hầu như mọi người đều yêu thích tên gọi của mình, thậm chí đến mức cái tên có gây ra những ảnh hưởng nhất định về thái độ ứng xử của họ trong cuộc sống.