Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 15/11 đến 31/12/2016.

TEG se mua 10% co phan cua Chung khoan Maritime - Anh 1

HĐQT của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã TEG - HNX) đã thông qua việc mua cổ phần của CTCP Chứng khoán Maritime (MSI).

Theo đó, MSI dự kiến mua vào 3 triệu cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 30 tỷ đồng, chiếm 10% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của MSI.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 15/11 đến 31/12/2016.

Trước đó, HĐQT của TEG cũng thông qua việc đăng ký mua 200.000 cổ phần chào bán của CTCP Đầu tư và phát triển Hưng Gia Nguyễn, tương đương 2 tỷ đồng, chiếm 100% tổng số lượng cổ phiếu chào bán của doanh nghiệp này. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận.