Hiện nay, một số teen ăn chơi, hư hỏng thường tụ tập thành băng nhóm để bày ra những phi vụ "bói" tiền học sinh nhỏ tuổi. Đối tượng chúng nhắm đến là những em nhà giàu, đi xe đạp đắt tiền và có đeo nữ trang.