[Kênh14] - Lớp có tiết thực hành nhóm bằng Power point nên T (trường PTTH. MD) gom hết USB của các bạn trong lớp mang về nhà xem xét, vừa cắm usb của M.H - cô bạn lớp phó vào máy thì T đỏ mặt vì thấy file phim người lớn hiện ra trước mắt bên cạnh các file ảnh khác.