N kể lại lần đó sau khi mình nằm xuống thì thay vì cắt tóc cho anh chàng,“chị” ấy lại “sờ soạng” khắp người N khiến N đỏ mặt cả lên. Sau khi thấy N không có phản ứng gì thì chị ta bắt đầu cắt tóc và còn nói nhỏ: ”Anh thích không lát nữa cắt xong lên trên lầu với em!”.