CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) cho biết vừa nhận được giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thực hiện dự án liên doanh BĐS tại Mỹ.