(NDH) Sổ cổ tức này nằm trong đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên của CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE).

Tuy nhiên, khả năng TCL sẽ chi trả cổ tức đợt 2 sẽ thấp đi nhiều bởi công ty chỉ đặt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ chỉ là 18%. Với lần chi trả này, công ty đã hoàn thành kế hoạch trả cổ tức của năm 2013.

Dự kiến, tổng số tiền mặt TCL phải bỏ ra là 37,7 tỷ đồng, tương đương 43% lợi nhuận sau thuế của năm 2013. Năm 2013, TCL đạt lợi nhuận sau thuế là 87,43 tỷ đồng. Trong khi đó, tính đến ngày 31/12/2013, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của TCL là 98 tỷ đồng nên công ty hoàn toàn có đủ khả năng trả cổ tức trong đợt tới.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu TCL đóng cửa dao động trong biên độ 25.200 – 29.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 10.722 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 287,2 triệu đồng/phiên.

Học Khiêm - Người Đồng Hành

TCL sẽ tạm ứng cổ tức năm 2013, tỷ lệ 18%

10 1882 56 reviews

(NDH) Sổ cổ tức này nằm trong đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên của CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE).