CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) công bố BCTC công ty mẹ quý 4/2012 với doanh thu thuần đạt 158 tỷ đồng, lãi ròng 16 tỷ đồng; tương ứng với tăng 4% và giảm 35% so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, công ty mẹ TCL ghi nhận doanh thu thuần đạt 571 tỷ đồng, lãi ròng 60.4 tỷ đồng; lần lượt tăng 13.7% và giảm 19% so với năm 2011. Như vậy, TCL đã thực hiện được 96% kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2012 (62.97 tỷ đồng).