Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Thời gian: 8h30 thứ bảy ngày 28/4/2012 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 7h30).

Địa điểm: Hội trường Ballroom 1&2 tầng 1, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo về công tác quản trị ngân hàng năm 2011, định hướng hoạt động năm 2012

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 của Techcombank

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

5. Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank

7. Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Techcombank

8. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012

9. Tờ trình về việc niêm yết chứng khoán của Techcombank

10. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý vị vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng HĐQT Techcombank trước ngày 25/4/2012 theo các số điện thoại: 04-39446368 (máy lẻ 1507, 1509); 08-39116868 (máy lẻ 8181) hoặc Fax theo số: 04-39446561.

- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Tài liệu họp, bản gốc Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và bản gốc Giấy ủy quyền dự họp Đại hội để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Ghi chú: Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.