Sau khi kết thúc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã tiếp xúc với cử tri tại tỉnh Thái Nguyên. Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều vấn đề lớn được Quốc hội thảo luận, quyết định đã được thông báo và giải thích đến các cử tri.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh Tại Thái Nguyên, Tổng Bí thư đã tiếp xúc với các cử tri là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an tỉnh. Đoàn Đại biểu Quốc hội Thái Nguyên đã báo cáo về những nội dung chính được thảo luận, bàn bạc và quyết định trên diễn đàn. Nổi bật là việc thông qua báo cáo về phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, theo đó những kết quả đạt được là quan trọng, đáng khích lệ, giữ vững ổn định và tăng trưởng kinh tế, đảm bảo cân đối vĩ mô về tài chính, tiền tệ. Những kết quả đó là nền tảng để thực hiện an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam. Phát biểu với các cử tri, Tổng Bí thư làm rõ hơn về một số vấn đề đang được cử tri cả nước quan tâm qua kỳ họp vừa rồi. Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng và được tiến hành từng bước, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, điều kiện cụ thể của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, một chủ trương lớn được thể chế hóa thông qua hệ thống nhà nước và chức năng giám sát của Quốc hội. Mỗi kỳ họp Quốc hội là một cơ hội để kiện toàn hệ thống chính trị gồm lãnh đạo, điều hành và giám sát để phục vụ cho mục tiêu: ổn định, đổi mới, phát triển. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: “Tôi cũng nghe một vài người nói là Quốc hội bác đề án Chính phủ. Không phải là bác, Chính phủ trình ra xin ý kiến Quốc hội, Quốc hội xem xét, cân nhắc, góp ý kiến, phân tích chặt chẽ thấy chưa đủ điều kiện thì dừng lại chưa thông qua, tiếp tục giao các cơ quan chức năng để tiếp tục nghiên cứu... Gắn với cái đó là Quốc hội có sửa Nghị quyết rất quan trọng về các dự án quốc gia. Đây là ý chí để thực hiện một mục tiêu, một dự án để đưa vào thực hiện, biến thành hiện thực thì theo tôi không có gì mâu thuẫn ở đây cả”. Trong buổi tiếp xúc với cử tri tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, Tổng Bí thư cho biết trong kỳ họp tiếp theo, dự kiến sẽ có một nội dung quan trọng là Quốc hội đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. Do vậy, mỗi cử tri dù ở vị trí nào cũng đều phải thể hiện tinh thần dân chủ và trách nhiệm của mình. Trước hết là chuẩn bị tốt, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng Bí thư cũng đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng lấy chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri làm tiêu chí đánh giá. Tác giả : Phương Mai Ý kiến bạn đọc (0)