TBC đang còn 272 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đồng thời nắm giữ 30 tỷ đồng tiền mặt và 366 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng.

TBC tam ung co tuc dot 1 nam 2016, ty le 10% - Anh 1

Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà (HOSE: TBC) vừa có thông báo về việc chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày 15/12/2016. Thời gian thực hiện dự kiến là 30/12/2016.

TBC sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TBC sẽ chi ra số tiền 63,5 tỷ đồng tạm ứng đợt 1 năm 2016.

Được biết, Thác Bà là thủy điện khá hiếm hoi đạt hiệu quả kinh doanh tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm nay khi mà lượng nước đổ về hồ không bị sụt giảm trong khi nhiều khu vực khác chịu ảnh hưởng do khô hạn kéo dài.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 222 tỷ đồng tăng 16%, lợi nhuận sau thuế đạt 115,7 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo báo cáo tài chính quý III/2016, TBC đang còn 272 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đồng thời đang nắm giữ 30 tỷ đồng tiền mặt và 366 tỷ đồng tiền gởi kỳ hạn tại ngân hàng và có nợ vay.