Nhằm khai thác những thế mạnh của tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành, các ngành chức năng phải quan tâm đến thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh gọn. Ngoài ra, tùy vào điều kiện thực tế, tỉnh cũng có các chính sách riêng vừa đảm bảo cơ sở pháp lý vừa tạo được môi trường thuận lợi.

Những lĩnh vực được ưu tiên, khuyến khích đầu tư vào địa bàn tỉnh là: Xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị; Xây dựng khách sạn từ 2 sao trở lên; Xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại; Xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh vào khu vực cửa khẩu (trừ cửa khẩu Mộc Bài và cửa khẩu Xa Mát) theo quy hoạch được duyệt; Kinh doanh các dự án thuộc lĩnh vực du lịch (trừ du lịch sinh thái, du lịch quốc gia); Chế biến sản phẩm sau đường, sau cao su, sau tinh bột mì; Sản xuất phân bón vô cơ, vi sinh. Đây là những lợi thế của tỉnh Tây Ninh chưa được phát huy trong những năm qua. Được biết, Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia khá dài. Thêm vào nữa là có rất nhiều khu du lịch và điểm tham quan nổi tiếng như Tòa thánh Tây Ninh, núi Bà Đen… Cũng theo chính sách ưu đãi đầu tư vào địa bàn tỉnh, việc tính tiền thuê đất tỉnh đã ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khung đơn giá cho thuê đất này đã được quy định cụ thể, phù hợp pháp luật, thông thoáng hơn quy định trước đây. Để tạo môi trường đầu tư và chính sách ổn định, tỉnh cũng thống nhất quy định một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, theo đó tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp các ngành, các huyện, thị xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xác định đơn giá thuê đất phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương./.