Ngày 18.11, nguồn tin từ UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định thu hồi 521,7ha đất từ dự án Cty Cofaci để giao lại UBND huyện Châu Thành quản lý làm quỹ đất dự trữ.