- Theo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, trong 5 năm qua (2005- 2010), Chương trình Khuyến công của tỉnh đã tập trung vào các công việc xây dựng hệ thống thông tin, tổ chức tư vấn, đào tạo nghề và hỗ trợ các doanh nghiệp, bước đầu tạo được sự chuyển biến trong một số khu vực nông thôn và một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Với hình thức phát hành các Bản tin Khuyến công để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, cũng như xây dựng trang thông tin điện tử của chương trình để các doanh nghiệp tự giới thiệu trên mạng, ngành Công thương còn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình “tiến tới công nghiệp hóa” để tuyên truyền chủ trương, chính sách liên quan đến công tác khuyến công. Cùng với đó, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã mở nhiều lớp dạy nghề tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ vốn cho một số doanh nghiệp có điều kiện phát triển và tổ chức cho nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đem sản phẩm của mình triển lãm, giới thiệu ở nhiều địa phương khác. Sau 5 năm thực hiện Chương trình Khuyến công, toàn tỉnh Tây Ninh đã có hơn 1.000 lao động nông thôn được đào tạo các ngành nghề tiểu thủ công như đan lát mây tre, đan lát lục bình; tổ chức cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 6 đợt hội chợ triển lãm trong nước; ngoài ra còn hỗ trợ cho 3 mô hình trình diễn kỹ thuật tại doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp công nghiệp nông thôn cho các cơ sở sản xuất. Chương trình Khuyến công đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra sát hạch tay nghề cho gần 400 công nhân kỹ thuật công nghiệp, cùng với Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh cho 7 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Việc đầu tư này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là Doanh nghiệp tư nhân Trung Sơn ở thị trấn Tân Biên được vay 232 triệu đồng mua hệ thống máy ghép gỗ, nâng cấp nhà xưởng và xây dựng hai lò sấy gỗ, tăng doanh số từ vài trăm triệu đồng lên hơn 2 tỷ đồng. Hỗ trợ cơ sở sản xuất phụ tùng xe Tân Tiến đầu tư trang bị mới hệ thống máy lưu hóa, máy cán luyện cao su công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm công lao động và hạn chế được sự ô nhiễm môi trường. Được biết, trong 5 năm qua tổng kinh phí đầu tư triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là khoảng 12 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ khoảng hơn 1,1 tỷ đồng và kinh phí khuyến công địa phương đầu tư gần 11 tỷ đồng. Giai đoạn 2010- 2012, kinh phí cho khuyến công của tỉnh Tây Ninh sẽ tăng lên gần 27,5 tỷ đồng. Chương trình chủ yếu tập trung kinh phí để thực hiện các nội dung như: Nâng cao năng lực quản lý chương trình, đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin. Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các điểm công nghiệp./..