Có khoảng 10 ngàn người nước ngoài đủ điều kiện, tiêu chuẩn mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, nhưng không phải ai đủ điều kiện cũng có nhu cầu mua và sở hữu nhà, nên con số đó thực ra còn ít hơn nhiều. Như vậy, việc người dân lo ngại thị trường nhà đất "nóng" lên là chưa có cơ sở.