Hôm 5-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu: Đến năm 2010, nếu các bộ, địa phương không tiêu hết được vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã đăng ký và được giao, sẽ bị kiểm điểm.