Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, ngoài số vốn tự có, công ty sẽ phải huy động thêm các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư để triển khai dự án.

Tasco dat ke hoach loi nhuan tang vot nho cac du an BOT - Anh 1

Ảnh minh họa.

CTCP Tasco (mã HUT ) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2016. Theo đó, trong năm 2016, Tasco đặt mục tiêu doanh thu 2.400 tỷ đồng và 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 6% và 138% so với kết quả đạt được trong năm 2015.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, năm nay, công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông như dự án BOT QL 10 Hải Phòng, BT Lê Đức Thọ, BOT 39, các dự án bất động sản như dự án xây dựng nhà ở Báo Nhân dân và Văn phòng TWD, dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, Pháp Vân, dự án đơn vị ở 1 - Xuân Phương, dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho quốc lộ 1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO.

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, ngoài số vốn tự có, công ty sẽ phải huy động thêm các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư để triển khai dự án.

Về phương án chia trả cổ tức năm 2015, Ban lãnh đạo công ty sẽ trình đại hội kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 12% bằng tiền mặt, trong đó, công ty đã trả 7% trong năm còn lại 5% dự kiến sẽ thanh toán sau ĐHĐCĐ thường niên 2016. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho hai đợt là 174 tỷ đồng.

TRẦN THÚY