Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, hiệp hội ngành hàng có liên quan tiếp tục tập trung triển khai Chương trình xây dựng Chiến lược Thương hiệu ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

Tap trung xay dung Thuong hieu nganh cong nghiep thuc pham - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các cơ quan trên khi triển khai Chương trình phải bảo đảm thống nhất, hiệu quả, theo đúng mục tiêu, nội dung Chương trình Thương hiệu quốc gia đã được phê duyệt.

Đồng thời, chủ động rà soát tình hình và tiếp tục triển khai các chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng đối với các ngành hàng khác, nhất là những ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh và khả năng cạnh tranh.

Được biết, Chương trình xây dựng Chiến lược thương hiệu ngành thực phẩm Việt Nam được đẩy mạnh nhằm xây dựng, quảng bá hiệu quả một hình ảnh chung của ngành thực phẩm Việt Nam. Mục đích của chương trình là tăng cường nhận thức và công nhận ở quy mô quốc tế về giá trị của thực phẩm Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành thực phẩm, cũng như đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới.

Phương Nhi