Để kịp thời kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã yêu cầu các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm nước mắm công nghiệp lưu thông trên địa bàn.

Tap trung kiem tra san pham mam cong nghiep tren dia ban Ha Noi - Anh 1

Nước mắm Nam Ngư bày bán trên thị trường có 17 hóa chất (Ảnh:Zing)

Trong đó, chú trọng kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng hàng hóa, hồ sơ công bố về tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/quy định phù hợp an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm phải công bố). Nếu có dấu hiệu vi phạm, các Đội xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã thực hiện cuộc khảo sát độc lập, thu mua 106 mẫu nước mắm thành phẩm đang được bày bán trên thị trường gửi đi xét nghiệm trên hai chỉ tiêu: ni-tơ tổng (độ đạm) và arsen (thạch tín). Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các mẫu nước mắm đều vượt quy định an toàn vệ sinh, đặc biệt ở nhóm nước mắm có độ đạm cao. Cụ thể: 80/106 mẫu vượt ngưỡng thạch tín, chiếm 75,5% trên tổng số 106 mẫu đã được xét nghiệm. Trong đó, có 75/83 mẫu (các mẫu có độ đạm được ghi trên nhãn >= 25 độ) có hàm lượng thạch tín vượt quá mức an toàn cho sức khỏe so với quy định. Nhiều mẫu nước mắm sau khi xét nghiệm có nồng độ thạch tín lên tới 3-4 mg/lít.

Thanh Hiền