Việc xét duyệt chế độ chất độc da cam ở một số xã, phường chưa dân chủ công khai, tiến độ chậm nên vẫn còn nhiều đối tượng chưa được xét hưởng chế độ.

Tap trung giai quyet che do chinh sach cho nan nhan da cam - Anh 1

Chiều 17/5, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định và khảo sát thực tế việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh: Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ.

Vì vậy, Nam Định cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 20 ngày 3/9/2015 của Tỉnh ủy Nam Định “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trong cộng đồng.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đẩy nhanh tiến độ xét duyệt chế độ chất độc da cam cho những trường hợp có đủ hồ sơ hợp lệ; xem xét, có hướng giải quyết chế độ phù hợp cho những người bị mất, thất lạc giất tờ gốc; nghiên cứu xây dựng trung tâm hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân da cam; tăng cường vận động xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin để giúp đỡ các nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định phối hợp với các địa phương, ngành Lao động Thương binh và Xã hội rà soát tình hình nạn nhân trên địa bàn; triển khai toàn diện các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam.

Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho 1.526 người. Các hồ sơ đề nghị hưởng chế độ cho người bị nhiễm chất độc hóa học đủ điều kiện đã được ưu tiên giải quyết...

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định Phạm Ngọc Kiểm cho biết, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nam Định có trên 145.600 người tham gia chiến đấu tại các chiến trường. Theo điều tra ban đầu, có gần 30.000 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Tuy nhiên, việc xét duyệt chế độ chất độc da cam ở một số xã, phường chưa dân chủ công khai, tiến độ chậm nên vẫn còn nhiều đối tượng chưa được xét hưởng chế độ. Kinh phí hoạt động, chế độ cho cán bộ làm công tác hội còn hạn chế gây khó khăn cho hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân .

Nam Định hiện có gần 13.500 người đang hưởng chế độ của Nhà nước; trong đó có hơn 10.400 nạn nhân trực tiếp, trên 3.000 nạn nhân gián tiếp. Nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3 chưa được hưởng chế độ có 175 người../.