K.T

Tap trung doi moi, nang cao chat luong cong tac tham muu cua Van phong cap uy - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-10, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công tác văn phòng cấp ủy (VPCU) nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Văn phòng Thành ủy, văn phòng các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, văn phòng các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy giai đoạn 2014-2016 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Đánh giá tại hội nghị cho biết: Hai năm qua, VPCU các cấp đã tập trung làm tốt công tác thông tin, tổng hợp và tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của các cấp ủy Đảng. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên, người lao động được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những cố gắng và đóng góp của hệ thống VPCU các cấp và của cán bộ công chức các VPCU; chỉ ra một số hạn chế và đề nghị các VPCU cần khắc phục để hoạt động hiệu quả hơn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị VPCU các cấp thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chuyên sâu trên từng lĩnh vực để giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã khen thưởng 7 tập thể; Văn phòng Thành ủy khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân thực hiện tốt công tác VPCU giai đoạn 2014-2016. Dịp này, Văn phòng Thành ủy cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VPCU” cho 7 cán bộ có nhiều đóng góp xuất sắc.