Ngày 6/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về tình hình hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tổ chức tài chính và ngân hàng thuộc Khối.

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, trong giai đoạn 5 năm (2011-2015), tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối được giữ vững, có mức tăng trưởng khá, sản xuất kinh doanh hiệu quả; cơ bản bảo toàn và phát triển được vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp được giao.

Tuy nhiên, năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Với kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng tài chính, kinh tế của giai đoạn 2010-2015, toàn Đảng bộ Khối cùng với gần 1 triệu người lao động tại các doanh nghiệp quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Tap trung cac giai phap tai cau truc cac doanh nghiep nha nuoc - Anh 1

Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV (Ảnh tư liệu: Nguyệt Minh)

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng đảng và trong hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Đảng bộ; đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Một số tồn tại, hạn chế là vẫn còn dai dẳng, do đó, đề nghị Đảng bộ Khối cần đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới, tập trung vào các giải pháp trong tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ mới.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu thành công, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, làm tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước. Khối Doanh nghiệp Trung ương phải thực hiện tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước, để kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại nước ta.

Ngoài ra, Trưởng ban Nguyễn Văn Bình cũng cho rằng, hoạt động của Đảng ủy Khối vẫn còn những hạn chế, bất cập, làm cho vai trò của Đảng ủy Khối đối với hoạt động của doanh nghiệp chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần quyết liệt trong đổi mới tư duy và hành động để khắc phục những hạn chế, yếu kém; tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm, để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT - XH mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.

Sông Hồng