(NLĐ) - Sở Y tế TPHCM kết hợp với Công ty Diethelm Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn kiến thức “Triển khai thực hành tốt nhà thuốc (GPP)” cho 150 nhà thuốc trên địa bàn TPHCM vào ngày 29-3. Đây là những nhà thuốc lớn, uy tín có nguyện vọng được triển khai GPP trong thời gian tới.