Hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông - Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử đã tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 khu vực phía Bắc. Hơn 100 phóng viên đã tham gia.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông khẳng định: Công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng đối với thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Để làm tốt nhiệm vụ này, báo chí cần tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về Luật bầu cử, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân; giúp cử tri có cơ sở để lựa chọn và bầu những người có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại hội nghị, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Bắc được tập huấn các nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; nội dung Thông tư 05 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; những nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng bầu cử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tác giả : Quang Đông Ý kiến bạn đọc (0)