Ngày 27-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2014”. Tham dự hội nghị gồm các chuyên viên Sở Tư pháp, cán bộ Tư pháp thuộc 17 phường khu vực biên giới biển, cán bộ BĐBP, Công an, Quân đội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thượng tá Hồ Sĩ Quý, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Đà Nẵng cung cấp thông tin liên quan đến Đề án cho các đại biểu.

Nội dung tập huấn bao gồm công tác triển khai thực hiện Đề án; Luật Biên giới quốc gia 2003, Luật Biển Việt Nam 2012. Đại diện của Thanh tra TP Đà Nẵng còn cung cấp một số kĩ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông để làm cơ sở tuyên truyền trong thực tiễn.

Trúc Hà