ND - Ngày 27-7, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2009 cho Giám đốc Trung tâm TGPL và Trợ giúp viên pháp lý của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong sáu ngày (từ 27-7 đến 1-8), đội ngũ làm công tác TGPL cả nước sẽ được truyền đạt nhiều nội dung, văn bản liên quan công tác chuyên môn, trong đó có một số nội dung quan trọng, như: Quản lý Nhà nước về TGPL; phát triển đội ngũ cán bộ thực hiện TGPL; trình tự, thủ tục TGPL; quy tắc nghề nghiệp TGPL; thực hiện TGPL trong các chương trình giảm nghèo... PV