Ngày 9-11, tại Hải Phòng, Văn phòng REDD+ Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) phối hợp dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về REDD+ cho các cơ quan thông tấn, báo chí.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng biểu hiện rõ nét và tác động nặng nề đến nhiều quốc gia trên thế giới. Qua nhiều hội nghị giữa các nước thành viên Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH, sáng kiến REDD+ được hình thành và trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm ứng phó với BĐKH toàn cầu.

REDD+ là sáng kiến quốc tế mới về "giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng" tại các nước đang phát triển, dựa vào hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của cộng đồng quốc tế.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chánh Văn phòng REDD+ Việt Nam nhấn mạnh: "Không giống những sáng kiến khác, REDD+ trong ngành lâm nghiệp là cơ chế thực hiện chi trả dựa trên kết quả thực hiện, trong đó các nước phát triển sẽ đền bù các nước đang phát triển cho những nỗ lực giảm phát thải do suy thoái và mất rừng tại các quốc gia này".

Là một trong những nước chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của BĐKH, Việt Nam đã quan tâm sáng kiến REDD+ từ rất sớm (năm 2009). Ở nước ta, một loạt chính sách, văn bản pháp luật, chương trình đã được xây dựng và triển khai thực hiện nhằm thích ứng BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính. Cụ thể là, Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với BĐKH, Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược phát triển rừng quốc gia năm 2006, Kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng quốc gia giai đoạn 2011-2020, Chương trình chi trả cho dịch vụ môi trường. REDD+ chính là một giải pháp quan trọng nhằm đạt được mục tiêu của các chủ trương, chính sách này.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, trong giai đoạn 2009-2014, Việt Nam có 44 dự án liên quan REDD+ được triển khai với tổng lượng vốn cam kết là hơn 84,3 triệu USD, phần lớn tập trung vào các hoạt động hỗ trợ sẵn sàng thực hiện REDD+.

REDD+: Reduction (giảm), Emissions (phát thải), Deforestation (mất rừng), Forest Degradation (suy thoái rừng), + (bảo tồn trữ lượng các-bon rừng, quản lý tài nguyên rừng bền vững, tăng cường trữ lượng các-bon rừng).