Từ 26 - 29.10, tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Vụ Hợp tác kinh tế đa phương Bộ Ngoại giao đã tổ chức khóa tập huấn TOT về “Nâng cao năng lực truyền thông pháp luật lao động cho nữ cán bộ CĐ khu vực nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

Với mục đích đào tạo được những giảng viên chất lượng cho tổ chức CĐ, khóa học đã giới thiệu tới các học viên khái niệm “Kỹ năng truyền thông”, “Các hình thức truyền thông”, học viên cũng được chuyên gia hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết của người làm công tác truyền thông, được chuyên gia phân tích về “Vai trò của CĐ” trong việc tham gia truyền thông pháp luật lao động.

Thanh Hằng