Tập đoàn Ma San (HOSE: MSN) vừa mua lại mỏ Núi Pháo khai thác vôn-fram ở tỉnh Thái Nguyên, thông qua công ty con của mình mới được thành lập là Công ty Tài nguyên Ma San

Đây là một trong những mỏ vôn-fram lớn nhất thế giới chưa được khai thác. Khi đi vào hoạt động, mỏ Núi Pháo cũng là một trong những nơi sản xuất bismut và florit lớn nhất. Đặc biệt, phương thức khai thác mỏ lộ thiên sẽ giúp dự án có giá thành sản xuất dự kiến thuộc vào nhóm 25% thấp nhất thế giới so với những nhà sản xuất vôn-fram hiện hữu. Dự án đã nhận được vốn đầu tư hơn 130 triệu USD, và dự kiến đi vào sản xuất trong năm 2012-2013. Tập đoàn Ma San cũng bổ nhiệm ông Dominic Heaton, một nhà quản lý nhiều kinh nghiệm trong ngành khai thác khoáng sản với hơn 20 năm kinh nghiệm, làm Tổng Giám đốc của Công ty Tài nguyên Ma San.