Tập đoàn Kyungbang (Hàn Quốc) đã ký hợp đồng với Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp Becamex thuê 50 ha đất tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để xây dựng nhà máy sản xuất sợi và phụ liệu ngành dệt.