(HNMO) – Đó là một trong những nội dung được ký kết trong Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hỗ trợ giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn General Electric (G.E) Hoa Kỳ vào ngày 14/10, tại Hà Nội.

Lễ ký kết này nằm trong chuyến làm việc tại Việt Nam của Phó Chủ tịch Tập đoàn G.E, để tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng của Tập đoàn này tại Việt Nam. G.E là một Tập đoàn có năng lực và kinh nghiệm của Hoa Kỳ, hiện đang triển khai một số hoạt động hợp tác hiệu quả như tham gia vào các dự án điện, dầu khí tại Việt Nam, đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp tua bin điện gió tại Hải Phòng... Theo đó, với việc ký kết Bản MOU này, Tập đoàn GE mong muốn thể hiện cam kết đầu tư sản xuất lò hơi; mở rộng quy mô nhà máy sản xuất tua-bin điện gió tại Việt Nam; cam kết đào tạo nhân sự cấp cao cho các doanh nghiệp, tập đoàn; chia sẻ kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, nhân sự; phát triển hạ tầng. Đó là cơ hội tốt giúp Việt Nam có thể thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Nội dung chủ yếu trong MOU là G.E mở rộng và phát triển nhà máy sản xuất tua-bin điện gió tại Hải Phòng và sản xuất tua-bin hơi tại Việt Nam; đào tạo hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam: tổ chức khóa học tại Hoa Kỳ; chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, phát triển hạ tầng, quản lý nguồn nhân lực; Bộ Công Thương hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của G.E tại Việt Nam.