Tập đoàn Đại Dương sẽ cùng các đối tác Mỹ là quỹ đầu tư Pat Lavecchia, Lilia Clemente, Maxim Group và Ngân hàng Đầu tư Deustch Bank liên kết thành lập Công ty quản lý quỹ Vietnam Lotus Holding với quy mô 100 triệu USD.