Ngày 17-1, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2013, VRG tiêu thụ được gần 319 nghìn tấn cao-su các loại, ước đạt 25.778 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.500 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2.187 tỷ đồng. VRG trồng được hơn 98 nghìn ha cao-su tại Cam-pu-chia và Lào, đã góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với Lào và Cam-pu-chia.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: VRG khẳng định là tập đoàn kinh tế nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam có vị thế ở khu vực và trên thế giới. Trong năm 2014, VRG cần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tái cơ cấu, nâng cao chất lượng sản phẩm và chăm lo, cải thiện đời sống công nhân.