(PL)- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết tổng doanh thu năm 2013 đạt 25.778 tỉ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh cao su đạt 16.500 tỉ đồng, nộp ngân sách gần 2.200 tỉ đồng.

Với mức giá 51,8 triệu đồng/tấn năm 2013, giá cao su giảm mạnh hơn 10 triệu đồng/tấn so với năm 2012.

Dự kiến năm 2014, VRG phấn đấu đưa diện tích của VRG lên 420.000 ha, sản lượng cao su thu mua đạt 70.000 tấn, sản lượng tiêu thụ đạt 335.000 tấn. Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc VRG, cho biết để giảm xuất khẩu nguyên liệu thô VRG đang triển khai kế hoạch đưa doanh nghiệp chế biến sản phẩm công nghiệp cao su vào hoạt động như găng tay y tế, băng tải, chỉ thun… Bên cạnh đó, VRG sẽ tập trung xây dựng khu hạ tầng công nghiệp cao su, đặc biệt về sản xuất săm lốp xe, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỉ lệ cao su xuất khẩu thô xuống còn 50%.

MINH LONG