Ví điện tử (ewallet) là một hệ thống được kết nối từ điện thoại di động đến ngân hàng, cho phép chủ tài khoản thực hiện các giao dịch thông qua tin nhắn ngắn. Sản phẩm do nhóm Anonymos gồm Thái Hoàng Hiệp và Lương Hữu Tỉnh thực hiện, dự thi "Trí tuệ Việt Nam 2007".