KTĐT - Dự án "Tạo sự gắn kết" do Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng, chống HIV/AIDS & Chăm sóc sức khỏe (WARC) (TƯ Hội LHPN Việt Nam) tổ chức nhằm tạo sự gắn kết, thông cảm và sẻ chia giữa cha mẹ và con cái vị thành niên về giới, tình dục, sức khỏe sinh sản…

Trong 4 năm qua, các hoạt động của dự án được thực hiện thông qua các mô hình CLB Bà mẹ, CLB Em gái và CLB Em trai. Hiện 42 CLB đã được thành lập với hơn 600 thành viên tham gia. Các thành viên đã được trang bị và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng sống, kỹ năng chia sẻ... Các mô hình sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, tạo sự bền vững cho sự phát triển của gia đình. Hà Bình