(HQ Online)- L.T.S: Để công tác tuyên truyền pháp luật đi vào chiều sâu, giúp DN, người khai hải quan, người nộp thuế nâng cao kiến thức về chính sách, pháp luật hải quan, hàng năm, vào Ngày pháp luật Hải quan 10-9, Tổng cục Hải quan đều có chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm địa phương và trình độ, nhận thức của DN, người khai hải quan.

Tao dung khung kho phap ly vung chac cho hoat dong hai quan - Anh 1

Hội thảo lấy ý kiến cơ quan ban ngành, doanh nghiệp vào dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK ngày 10-4-2015. (Ảnh: Thu Trang )

Trong những năm qua ngành Hải quan đã tích cực làm tốt vai trò cơ quan tham mưu, chủ động nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan cơ bản đầy đủ; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, hạn chế thấp nhất những kẽ hở của pháp luật về hải quan… qua đó tạo điều kiện cho DN được nhanh chóng giải phóng hàng, đưa vào sản xuất, lưu thông, giảm bớt chi phí phát sinh.

Chỉ tính trong 2 năm trở lại đây, hai trong nhiều chính sách lớn mà cơ quan Hải quan tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua nhằm tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN đó là Luật Hải quan 2014 và mới đây nhất là Luật Thuế XK, thuế NK 2016. Trong đó, Luật Hải quan 2014 đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa của toàn ngành Hải quan, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để đổi mới toàn diện hoạt động hải quan. Luật Thuế XK, thuế NK có hiệu lực thi hành từ 1-9-2016 cũng được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Có thể khẳng định, Luật Hải quan 2014, Luật Thuế XK, thuế NK 2016; các nghị định quy định chi tiết và thông tư hướng dẫn thi hành là một bước phát triển mới về cơ sở pháp lý để ngành Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Mục tiêu này đã được lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan xác định rõ và đã trở thành mục tiêu xuyên suốt trong cả quá trình xây dựng Luật và các văn bản hướng dẫn Luật.

Theo đánh giá của Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan), trong những năm qua, cùng với công cuộc cải cách, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, ngành Hải quan đã luôn chủ động trong xây dựng chính sách và hoàn thiện thể chế pháp luật về hải quan, tạo lập khung khổ pháp lý cơ bản, đồng bộ với các chuẩn mực hải quan quốc tế mà Việt Nam là thành viên; góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hoạt động quản lý hải quan, chuyển từ phương thức quản lý mang tính thủ công sang hiện đại dựa trên các ứng dụng công nghệ thông tin và thủ tục hải quan điện tử. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động của cơ quan Hải quan được đổi mới nhằm bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện để ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa chế độ quản lý hải quan, theo đó, không chỉ đổi mới về chính sách, mà từng quy trình, thủ tục cũng được thay đổi theo hướng tạo thuận lợi hơn cho DN.

Đại diện Vụ Pháp chế nhấn mạnh, ngành Hải quan đã có những bước tiến đáng kể khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành động lực quan trọng của tiến trình này. Ngành Hải quan cũng đã thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật hải quan, qua đó phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời những quy định của pháp luật về hải quan còn bất cập. Đồng thời, chú trọng đề xuất đơn giản hóa thủ tục hải quan; tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan bằng các hình thức thích hợp, phương thức hiện đại; công khai kịp thời, rõ ràng thủ tục hải quan; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác trong kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK ngày càng có hiệu quả… qua đó giúp DN nắm bắt và thực hiện đúng thủ tục khai hải quan; giảm chi phí, thời gian cho DN; hạn chế sách nhiễu, tiêu cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; niêm yết công khai 168 thủ tục hành chính; rà soát 13 thủ tục hành chính đối với loại hình sản xuất XK, hàng phi mậu dịch, tạm nhập tái xuất; kiến nghị đơn giản hóa 7 thủ tục. Phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) thống nhất nội dung đơn giản hóa 60 thủ tục. Đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 73 thủ tục hành chính là những thủ tục cốt lõi gồm thủ tục khai báo và thông quan hàng hóa, khai báo phương tiện vận tải đường biển, thanh toán thuế, phí. Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế XNK bằng điện tử với 30 ngân hàng, chiếm 98% tổng số thu NSNN của hải quan. Đồng thời, nâng cao tỷ trọng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính trong năm 2016, nâng tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 lên 119/168, chiếm 71%...