Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản, diễn ra từ ngày 15 đến 18-9, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê. Chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, một lần nữa khẳng định sự tin cậy chính trị và tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Trong chuyến thăm chính thức đất nước Mặt trời mọc, các nhà lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân Nhật Bản đã dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình và trọng thị, với nghi thức trang trọng đối với lãnh đạo cấp cao nước ngoài thăm Nhật Bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Nhà vua Nhật Bản A-kihi-tô, hội đàm với Thủ tướng S.A-bê, gặp gỡ lãnh đạo các giới chính trị, kinh tế xã hội Nhật Bản… Nhân chuyến thăm này, hai bên đã thông qua Tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, khẳng định quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam -Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hợp tác tốt tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên đều là thành viên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại các cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo, các nghị sĩ, giới học giả, đại diện doanh nghiệp, bạn bè Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn và đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, nhấn mạnh đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản S.Abê cùng các nhà lãnh đạo, nghị sĩ Nhật Bản nhấn mạnh, Nhật Bản hết sức coi trọng và ưu tiên cao quan hệ với Việt Nam; mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á, vì lợi ích của nhân dân hai nước và khu vực. hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, phát huy lợi ích tương đồng, nâng cao hiệu quả hợp tác, nỗ lực hướng tới tương lai.

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, với những bước tiến mạnh mẽ, phát triển ngày càng toàn diện và sâu sắc trong quan hệ bang giao giữa hai nước thời kỳ mới; tin tưởng chắc chắn về triển vọng tốt đẹp của quan hệ song phương dựa trên sự gắn bó về tình cảm hữu nghị, sự chia sẻ về văn hóa và sự tương đồng về lợi ích. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và xuất phát từ nhận thức chung về lợi ích tương đồng cũng như tiềm năng hợp tác của hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng S.A-bê đã trao đổi ý kiến và nhất trí về các phương hướng và biện pháp nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản, với các trọng tâm là tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; mở rộng và làm sâu sắc hơn các cơ chế hợp tác đối thoại hiện có. hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng lâu dài, bền vững trong một số lĩnh vực mà hai bên có lợi thế so sánh, tiềm năng và nguồn lực có thể bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển bền vững, trong đó chú trọng kết nối chiến lược phát triển kinh tế, kết nối năng lực sản xuất và kết nối nguồn nhân lực; nhất trí phối hợp triển khai có hiệu quả Tầm nhìn trung và dài hạn trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản; nhất trí đẩy mạnh giao lưu quốc phòng các cấp. Thủ tướng S.A-bê khẳng định, Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế bền vững, ưu tiên cấp ODA cho Việt Nam, trước mắt dành nguồn vốn ODA khoảng 100 tỷ yên cho các dự án đường bộ cao tốc bắc - nam và cảng; khẳng định sẽ tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam thời gian tới… Trong không khí tin cậy, các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. hai bên chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, nhất là việc bồi đắp, tôn tạo các đảo, đá quy mô lớn; nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp. Chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần tạo động lực viết tiếp những chương mới tươi sáng cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đáp ứng kỳ vọng và mong muốn của cả hai nước trong bối cảnh quốc tế mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN