(Chinhphu.vn) – Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ bà con các dân tộc thiểu số có điều kiện học tập và tiếp xúc với kiến thức khoa học, công nghệ mới để nhanh chóng ứng dụng vào phục vụ sản xuất, xóa đói giảm nghèo…

Sáng 28/11, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất với 128 đại biểu ưu tú có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội. Thới Bình là 1 trong 4 huyện của tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (các huyện còn lại chỉ tổ chức hội nghị) để bầu các gương mặt tiêu biểu dự đại hội cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12/2009. Tới dự Đại hội của huyện Thới Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn nhân dân các dân tộc huyện Thới Bình luôn phát huy truyền thống cách mạng của huyện nhà, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số; đề cao tinh thần tương thân, tương ái, yêu nước, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc nhằm kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc. Phó Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho những huyện nghèo, trong đó có huyện Thới Bình. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền huyện Thới Bình tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ bà con các dân tộc thiểu số được học tập và tiếp xúc với những kiến thức khoa học, công nghệ mới để nhanh chóng ứng dụng vào phục vụ sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Võ Văn Hiệp cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng cơ sở, chương trình định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo. Toàn huyện còn 2.147 hộ nghèo (6,83%), trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer là 319 hộ (chiếm 14,85% hộ nghèo toàn huyện). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững. Tại Đại hội, các đại biểu mong muốn nhà nước tạo điều kiện để phát huy bảo vệ truyền thống văn hóa của các dân tộc thiểu số, trong đó có việc phát huy và bảo tồn vốn ngôn ngữ, chữ viết riêng của đồng bào dân tộc, đặc biệt là bảo tồn những nhạc cụ của người Khmer. Đại hội Đại biểu đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất huyện Thới Bình đã bầu 22 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội cấp tỉnh. Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tiến hành ở 3 cấp là huyện, tỉnh và Trung ương. Đại hội cấp địa phương ở nơi có số dân thuộc dân tộc thiểu số từ 5.000 người trở lên sống thành cộng đồng. Theo đó, sẽ tổ chức đại hội tại 261 huyện, 52 tỉnh thành phố và đại hội toàn quốc. Đại hội cấp huyện, tỉnh sẽ diễn ra trong 1 ngày từ quý III đến quý IV năm 2009. Đại hội cấp huyện không quá 250, cấp tỉnh không quá 300 đại biểu. Đại hội toàn quốc 1.700 đại biểu Đại hội là dịp để Đảng và Nhà nước ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của các dân tộc thiểu số đối với thắng lợi chung của Cách mạng Việt Nam. Đại hội cũng là dịp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới. Qua Đại hội, có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn bổ sung cho việc hoạch định chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới. . Từ Lương