ND - Quảng Bình đã tổ chức xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hàn Quốc để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh và đã có một số nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.