CTCP Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice JSC) đăng ký mua 150,000 cp CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (HOSE: TIX) từ ngày 24/01 đến 22/02 để tăng tỷ lệ sở hữu.

Dự kiến sau giao dịch, Taniservice JSC sẽ nắm 2,008,710 cp, ứng với tỷ lệ sở hữu sẽ tăng từ ngày 24/01 đến 22/02.

Được biết, ông Trần Quang Trường, Chủ tịch HĐQT Taniservice JSC, là đại diện vốn và đang giữ vị trí Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại TIX. Cá nhân ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu TIX nào.