Con số này thấp hơn so với con số âm 2,13% do Ủy ban Giám sát tài chính đưa ra trước đó.

Theo báo cáo về hoạt động ngân hàng quý I/2012, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến 26/3, tín dụng đối với nền kinh tế ước gảm 1,96% so với cuối 2011.

Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm từ mức 11,02% vào cuối năm 2011 xuống còn 10,77% vào cuối tháng 2/2012.

Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trước đó, tính đến 20/3, tăng trưởng tín dụng cả nước ước âm 2,13%.

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 26/3/2012 ước tăng 1,39% so với cuối 2011. Tổng phương tiện thanh toán cũng ước tăng 1,06%.

Trước đó, cũng theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, đến 20/2, huy động vốn của hệ thống ngân hàng giảm 0,62% so cuối 2011; tăng trưởng tín dụng cả nước là âm 2,51%. Tổng phương tiện thanh toán M2 đến 20/2 cũng giảm 0,11% so với cuối 2011.

Nguồn SBV