Theo Tổng cục Thống kê, VN xuất siêu 8 tháng đầu năm 2014 là 1,7 tỉ USD, bằng 1,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,86 tỉ USD; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,16 tỉ USD. Cụ thể, trong 8 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 97 tỉ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN với 18,5 tỉ USD, tăng 22,5%; EU với 17,9 tỉ USD, tăng 13,3%; ASEAN đạt 12,4 tỉ USD, tăng 0,5%; Trung Quốc đạt 9,8 tỉ USD, tăng 15,2%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 95,3 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tuy vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của VN với kim ngạch đạt 27,6 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn mức tăng 27% của cùng kỳ năm trước. Do đó nhập siêu từ Trung Quốc 8 tháng ước tính đạt 17,8 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ và thấp hơn mức tăng 50% của cùng kỳ năm 2013.

N.Trần Tâm