Theo lịch làm việc của Quốc hội, vào cuối tuần này, Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ (dự kiến có 7 Bộ trưởng, có thể có Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng). Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề như giá cả leo thang, tình hình dịch bệnh, học phí, tình trạng nhập siêu...Chi tiết...