Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có điều chỉnh thuế đối với rượu, bia và thuốc lá...

CôngThương - Cụ thể, kể từ ngày 1-7-2015, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia, thuốc lá sẽ được nâng lên 10-20% so với mức đang áp dụng. Trong đó, đối với rượu từ 20 độ trở lên sẽ tăng thuế từ 50% hiện nay lên 65%; Rượu dưới 20 độ sẽ tăng thuế từ 25% hiện nay lên 35%. Bia cũng tăng thuế từ 50% lên 65%.

Dự thảo này cũng quy định kinh doanh vũ trường sẽ áp thuế suất 40%; kinh doanh mát-xa, karaoke, casino, trò chơi điện tử có thưởng cùng có mức thuế 30%... Còn kinh doanh trò chơi bình chọn, dự báo kết quả, trò chơi có thưởng thông qua nhắn tin sẽ áp thuế suất 30%.

Mục đích tăng thuế tiêu thụ là để hạn chế sử dụng của người tiêu dùng trong nước. Mặt khác, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB) thì mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá, rượu, bia của Việt Nam đang ở mức thấp, cần thiết phải tăng thuế suất đối với những mặt hàng này như Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011-2020 đã đề ra.

Dự kiến tăng số thu ngân sách năm 2016 từ điều chỉnh những chính sách thuế trên là 2.930 tỷ đồng; năm 2017 là 3.300 tỷ đồng; năm 2018 là 7.700 tỷ đồng.

Thanh Hải

PHẢN HỒI